MICo robotic s.r.o.

MICo robotic s.r.o.
Budischowského 1073
Třebíč 674 01

IČ: 06684645
DIČ: CZ06684645
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0007618612/0800
IBAN: CZ05 0800 0000 0000 0761 8612

Zapsaná 14.12.2017 v obchodním rejsříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl.103602 pracoviště Adámkova třída 652, 539 01 hlinsko v Čechách

Pracoviště Prosetín

MICo robotic s.r.o.
Prosetín 141
539 76 Prosetín

IČ: 06684645
DIČ: CZ06684645
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0007618612/0800
IBAN: CZ05 0800 0000 0000 0761 8612

Obchod, návrhy, realizace zakázek

Ing. Michal Vychroň
jednatel společnosti

tel: (+420) 778 778 419
email: mvychron@robotic.mico.cz

Obchod, nabídky

Ing. Josef Vávra
jednatel společnosti

tel: (+420) 778 778 417
email: jvavra@robotic.mico.cz

Lukáš Komínek
Obchodní zástupce

tel: (+420) 778 778 440
email: lkominek@robotic.mico.cz